Zabezpieczenia medyczne

Jedną z form Naszej działalności jest medyczne zabezpieczenie wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalno-oświatowych, plenerowych, sportowych, festynów, czy imprez firmowych o charakterze niemasowym. Oferujemy kompleksową opiekę realizowaną przez ratowników medycznych zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia zgodnie z obowiązującą ustawą. Nasze karetki wyposażone są zgodnie z obowiązującymi normami. Ze względu na indywidualny charakter każdej imprezy ceny usług są każdorazowo ustalane w zależności od składu wymaganego w danej imprezie (Rozp. Min Zdrowia z 2006 r.), miejsca, środków oraz czasu trwania zabezpieczenia.

logotyp
Zmień wielkość